Mari Berkongsi Impian Dan Harapan

Tuesday, July 15, 2008

DAULAT TUANKU


SELAMAT MENYAMBUT JUBLI EMAS SEMPENA 50 TAHUN PEMERINTAHAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA TUANKU SULTAN KEDAH.

No comments: